Avís legal

1. L’AVÍS LEGAL I LA SEVA ACCEPTACIÓ

El present avís legal (en endavant, el “Avís Legal”) regula l’ús del lloc web www.metrofort.com (en endavant, el “Site”) que Metrologia Fort, S.L. amb domicili fiscal a C / Unió, 63 baixos de 08800 Vilanova i la Geltrú i CIF B-64.010.432 (en endavant, “METROFORT”), posa a disposició dels usuaris d’Internet.
La utilització de l’Site atribueix la condició d’usuari de l’Site (en endavant, “l’Usuari”) i implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal en la versió publicada per METROFORT en el moment mateix en què l’Usuari accedeixi a l’Site. En conseqüència, l’Usuari ha de llegir atentament el present Avís Legal en cadascuna de les ocasions en què es proposi utilitzar el Site, ja que es pot haver modificat.

2. CONDICIONS D’ACCÉS I UTILITZACIÓ DEL SITE

2.1. Caràcter gratuït de l’accés i utilització de l’Site

La prestació dels Serveis en el Site, per part de METROFORT té caràcter gratuït per als Usuaris.

2.2. Registre d’Usuari

Amb caràcter general la prestació dels Serveis no exigeix ​​la prèvia subscripció o registre dels Usuaris. No obstant això, METROFORT condiciona la utilització d’alguns dels Serveis a l’previ ompliment i posterior enviament de dades de l’Usuari.

2.3. Veracitat de la informació

Tota la informació que faciliti l’Usuari a través dels Serveis haurà de ser veraç. A aquests efectes, l’Usuari garanteix l’autenticitat de totes aquelles dades que comuniqui com a conseqüència de l’ompliment i posterior enviament a METROFORT dels formularis necessaris per a la subscripció dels Serveis. De la mateixa manera, serà responsabilitat de l’Usuari mantenir tota la informació facilitada a METROFORT permanentment actualitzada de manera que respongui, en cada moment, a la situació real de l’Usuari. En tot cas l’Usuari serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que causi a METROFORT.

2.4. Menors d’edat

Per fer ús dels Serveis els menors d’edat han d’obtenir prèviament permís dels seus pares, tutors o representants legals, que seran considerats responsables de tots els actes realitzats pels menors al seu càrrec. La plena responsabilitat en la determinació dels concrets continguts i Serveis als que accedeixen els menors d’edat correspon als majors al càrrec es troben.

2.5. Ús dels Serveis oferts al Site de conformitat amb la Política Anti-Spamming de METROFORT

L’Usuari s’obliga a abstenir-se de:

(I) recaptar dades amb finalitat publicitària i de remetre publicitat de qualsevol classe i comunicacions amb fins de venda o altres de naturalesa comercial sense que n’hi hagi la prèvia sol·licitud i consentiment;
(Ii) remetre qualssevol altres missatges no sol·licitats ni consentits prèviament a una pluralitat de persones;
(Iii) enviar cadenes de missatges electrònics no sol·licitats ni prèviament consentits;
(Iv) utilitzar llistes de distribució a les que pugui accedir-se a través dels Serveis per a la realització de les activitats assenyalades en els apartats (i) a (iii) anteriors;
(V) posar a disposició de tercers, amb qualsevol finalitat, dades demanades a partir de llistes de distribució.

Els Usuaris o tercers perjudicats per la recepció de missatges no sol·licitats dirigits a una pluralitat de persones podran comunicar a METROFORT remetent un missatge a la següent adreça de correu electrònic: suscripciones@spend-in.com.

3. NO LLICÈNCIA

Totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareixen en el Site són propietat de METROFORT o de tercers, sense que pugui entendre que l’ús o accés a l’Site i / o als Serveis atribueixi a l’Usuari dret algun sobre les citades marques , noms comercials i / o signes distintius.

Així mateix, els Continguts són propietat intel·lectual de METROFORT o de tercers, sense que puguin entendre cedits a l’Usuari, en virtut del que estableix aquest Avís Legal, cap dels drets d’explotació que existeixen o puguin existir sobre aquests Continguts més enllà de l’estrictament necessari per al correcte ús de l’Site i dels Serveis.

4. EXCLUSIÓ DE GARANTIES I DE RESPONSABILITAT

4.1. Exclusió de garanties i de responsabilitat pel funcionament de l’Site i dels Serveis

4.1.1. Disponibilitat i continuïtat, utilitat i fiabilitat

METROFORT no garanteix la disponibilitat i continuïtat de l’funcionament de l’Site i dels Serveis. Quan això sigui raonablement possible, METROFORT advertirà prèviament de les interrupcions en el funcionament de l’Site i dels Serveis.

METROFORT EXCLOU QUALSEVOL RESPONSABILITAT PELS DANYS I PERJUDICIS DE TOTA NATURALESA QUE PUGUIN DEURE’S A LA UTILITZACIÓ DELS SERVEIS I DELS CONTINGUTS PER PART DELS USUARIS O QUE PUGUIN DEURE’S A LA FALTA DE VERACITAT, VIGÈNCIA, EXHAUSTIVITAT I / O AUTENTICITAT DE LA INFORMACIÓ QUE ELS USUARIS PROPORCIONEN A ALTRES USUARIS SOBRE ELLS MATEIXOS I, EN PARTICULAR, ENCARA QUE NO DE FORMA EXCLUSIVA, PELS DANYS I PERJUDICIS DE TOTA NATURALESA QUE PUGUIN DEURE’S A LA SUPLANTACIÓ DE LA PERSONALITAT D’UN TERCER EFECTUADA PER UN USUARI EN QUALSEVOL CLASSE DE COMUNICACIÓ REALITZADA A TRAVÉS DEL SITE.

5. Protecció de dades personals

Per utilitzar alguns dels Serveis, els Usuaris han de proporcionar prèviament a METROFORT certes dades de caràcter personal (en endavant, les “Dades Personals”). METROFORT tractarà automatitzadament les Dades Personals amb les finalitats, així com sota les condicions, definides en la seva Política de privacitat.

METROFORT ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les dades personals legalment requerits i procura instal·lar altres mitjans i mesures tècniques de protecció addicionals. No obstant això, l’Usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.
METROFORT pot utilitzar cookies quan un Usuari navega pels llocs i pàgines web de l’Site. Les cookies que es puguin utilitzar en els llocs i pàgines web de l’Site s’associen únicament amb el navegador d’un ordinador determinat (un Usuari anònim), i no proporcionen per si el nom i cognoms de l’Usuari. Gràcies a les cookies, resulta possible que METROFORT reconegui els navegadors dels Usuaris registrats després que aquests s’hagin registrat per primera vegada, sense que hagin de registrar en cada visita per accedir a les àrees i Serveis reservats exclusivament a ells. Les cookies utilitzades no poden llegir els arxius galeta creats per altres proveïdors. L’Usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per ser avisat en pantalla de la recepció de cookies i per impedir la instal·lació de cookies al seu disc dur. Si us plau, consulti les instruccions i manuals del seu navegador per ampliar aquesta informació. Per utilitzar el Site, no resulta necessari que l’Usuari permeti la instal·lació de les cookies enviades per METROFORT sense perjudici que en tal cas serà necessari que l’Usuari es registri cada vegada que accedeixi a un servei que requereixi el previ registre.

Sempre que no hagi activat l’opció que impedeix la instal·lació de cookies al seu disc dur, l’Usuari podrà explorar el seu disc dur seguint el manual d’instruccions i ajuda del seu sistema operatiu (normalment, en sistemes operatius Windows haurà de consultar la carpeta “C” (o la unitat de disc corresponent “/ Windows / cookies”) per conèixer amb més detall cada servidor des d’on s’envien les cookies.

6. RETIRADA I SUSPENSIÓ DELS SERVEIS

METROFORT podrà retirar o suspendre en qualsevol moment i sense necessitat d’avís previ la prestació dels Serveis a aquells Usuaris que incompleixin l’establert en el present Avís Legal.

7. DURADA I ACABAMENT

La prestació de servei de Site i dels altres Serveis té, en principi, una durada indefinida. METROFORT no obstant, està autoritzada per a donar per acabada o suspendre la prestació de servei de l’Site i / o de qualsevol dels Serveis en qualsevol moment, sense perjudici del que s’hagués disposat a l’respecte a les corresponents condicions particulars. Quan això sigui raonablement possible, METROFORT advertirà prèviament l’acabament o suspensió de la prestació de servei de Site i dels altres Serveis.

Abrir chat
1
Need help?
Hola!
Et podem ajudar? Inicia el xat